Dyscalculie

Een leerstoornis waarbij de verschillende rekenvaardigheden niet goed ontwikkelen. De kinderen hebben hardnekkige problemen bij het vlot oproepen van rekenfeiten en het leren toepassen van rekenprocedures.

Feiten

5% van de kinderen heeft dyscalculie.
Dyscalculie is erfelijk.

Er zijn 3 soorten dyscalculie: procedurele dyscalculie, semantisch geheugendyscalculie en visuo-spatiële dyscalculie. Maar de meeste kinderen hebben vaak een mengvorm van de verschillende types.