Dysfasie

Een taalstoornis waarbij de spraak- en taalontwikkeling zeer vertraagd en verstoord evolueren en dit zonder zichtbaar hersenletsel en geen aantoonbare gehoorsproblemen.
Deze kinderen ervaren hun hele leven problemen met de taal, zowel de taalproductie als het begrijpen van de gesproken taal. Zelfs met aangepaste behandeling is het niet mogelijk om de problemen volledig op te lossen.
Door de taalproblemen ervaren ze ook moeilijkheden op heel veel andere leerdomeinen, bv. begrijpend lezen, vraagstukken, …