Dyslexie en dysorthografie

Een leerstoornis waarbij het technisch lezen (dyslexie) en / of de spelling (dysorthografie) niet goed ontwikkelen.

Feiten

5% van de kinderen in de lagere school heeft dyslexie
Dyslexie is erfelijk: in één gezin kunnen er meerdere kinderen mee te kampen hebben.
Dyslexie is een neurologisch probleem: de hersenen hebben moeite om bepaalde visuele of auditieve informatie te verwerken. Dyslexie kun je daarom ook niet “ genezen “, wel kun je de kinderen helpen ermee om te gaan.
Kinderen met dyslexie hebben naast problemen met lezen en spelling ook moeilijkheden met automatiseren, korte termijngeheugen, multitasking, ruimtelijk inzicht en bijhorende rekenonderdelen, vreemde talen, auditieve aspecten in de taal.