Leerproblemen en leerstoornissen

Er is een duidelijk verschil tussen leerproblemen en leerstoornissen. Een leerprobleem kan ontstaan wanneer een kind langdurig ziek is, emotionele problemen heeft, auditieve of visuele problemen kunnen aan de oorzaak van een leerprobleem liggen. Meestal kunnen de kinderen deze achterstand vrij snel weer inhalen.
Een leerstoornis ontstaat wanneer het leerproces niet goed ontwikkeld maar, het kind heeft een normale intelligentie, er zijn geen sociaal-emotionele, auditieve of zintuiglijke problemen of een gebrekkig onderwijs dat aan de oorzaak ligt.

De verschillende leerstoornissen zijn dyslexie,dysorthografie,dyscalculie en dysfasie.

Vaak merken we ook een comorbiditeit op tussen verschillende stoornissen, er zijn ook vrij veel kinderen die naast hun leerstoornis te kampen hebben met een andere stoornis zoals AD(H)D, DCD, … .