Werkwijze

Praktische informatie “ Hoe gaan we samen op stap ?"

U kan zich telefonisch aanmelden voor onderzoek/advies. Er wordt een afspraak gemaakt voor het logopedisch onderzoek.
Voor het geplande onderzoek zal er een vragenlijst toegestuurd worden voor extra informatie om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de beperkingen èn mogelijkheden van uw kind.

Voor het onderzoek dient u volgende zaken mee te brengen:
1. Voorschrift van de geneesheer-specialist (NKO-arts/kinderarts) voor het opmaken van een logopedisch bilan
2. Kleefbriefjes van de mutualiteit
3. Verslagen of doorverwijsbrief van de school/CLB

Na afloop van het onderzoek wordt een aanvangsbilan opgemaakt. Tijdens een adviesgesprek worden de onderzoeksresultaten met u besproken.
Indien er wordt besloten om therapie op te starten, gaat u met het logopedisch verslag naar de geneesheer-specialist ( NKO-arts of kinderarts ) voor een voorschrift voor de logopedische therapie.

Nadien kan de therapie opgestart worden, de frequentie zal afhangen van de ernst van de stoornis, meestal komen kinderen 2 x per weer 30 minuten, of vanaf 10 jaar 1 x per week 60 minuten.

De tussenkomst van het ziekenfonds is variabel. Enerzijds kan er een terugbetaling zijn vanuit het RIZIV, wanneer uw kind een achterstand van méér dan 1 jaar heeft.
Deze regel is voor alle ziekenfondsen hetzelfde.
Anderzijds kan er een terugbetaling zijn vanuit de aanvullende verzekering, dit is voor elk ziekenfonds verschillend.

Afspraken:

Het kind krijgt een vaste afspraak in de wekelijkse planning, maar af en toe kunnen er wijziging plaatsvinden.
Wanneer u een afspraak niet na kan komen, dient u 24 uur op voorhand te annuleren, anders wordt de afspraak aangerekend.
Tijdens de vakantie wordt er een andere planning opgemaakt, u wordt hier tijdig van op de hoogte gebracht.